Brandzekerheidscan

Waarom de brandzekerheidscan?

  • Kwaliteitsmerk voor brandveiligheid
  • Aantoonbaar genomen verantwoordelijkheid
  • Poliszekerheid op gebouw- en aansprakelijkheidsrisico's
Documentstudie

Documentstudie

Op basis van de van u ontvangen informatie en documenten, zoals polisvoorwaarden, plattegronden en bouwtekeningen, bereiden wij de inspectie voor. Tevens bepaalt Efectis Nederland het door haar te hanteren toetskader.

In de Brandzekerheidscan is deze eerste visie gericht op brandveiligheid en verantwoordelijkheid.

Inspectie

Inspectie

Tijdens de inspectie op locatie wordt overleg gevoerd met de verantwoordelijke personen over de organisatorische aspecten. Voorts wordt eventuele op locatie beschikbare documentatie bekeken en besproken.

In de Brandzekerheidscan wordt geïnspecteerd op specifieke brandveiligheidsaspecten per bouwdeel op detailniveau.

Toetsing

Toetsing

Het toetsen geschied aan de hand van de eerder vastgestelde (wettelijke) toetskaders.

Onder meer wordt een vergelijking gemaakt tussen de bestaande situatie (inspectie-resultaat) en de eerder ontvangen informatie en documentatie.

In de Brandzekerheidscan wordt getoetst op risico’s van brandveiligheid èn verantwoordelijkheid.

Rapportage

Rapportage

De bevindingen worden gerapporteerd in de vorm van geregistreerde tekorten ten opzichte van de (wettelijke) toetskaders. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan ter zake de brandveiligheid (Efectis Nederland) en de poliszekerheid (VSML).

In de Brandzekerheidscan rapportage vinden opdrachtgevers aanbevelingen terug met betrekking tot brandveiligheid èn verantwoordelijkheid.