Waarom de Quickscan?

  • Globale inzage brandveiligheid
  • Poliszekerheid gebouwenverzekering
  • Eerste visie op risico's brandveiligheid
  • Duidelijkheid wel/geen Brandzekerheidscan
Documentstudie

Documentstudie

Op basis van de van u ontvangen informatie en documenten, zoals polisvoorwaarden, plattegronden en bouwtekeningen, bereiden wij na een korte bestudering van de stukken, de inspectie voor. Tevens bepaalt Efectis Nederland het door haar te hanteren toetskader.

In de Quickscan betreft dit een eerste globale visie  op brandveiligheid.

Inspectie

Inspectie

Tijdens de inspectie op locatie wordt overleg gevoerd met de verantwoordelijke personen over de organisatorische aspecten. Voorts wordt eventuele op locatie beschikbare documentatie bekeken en besproken.

In de Quickscan wordt geïnspecteerd op globaal niveau, met enkele steekproeven op detailniveau.

Toetsing

Toetsing

Het toetsen geschied aan de hand van de eerder vastgestelde (wettelijke) toetskaders. Onder meer wordt een vergelijking gemaakt tussen de bestaande situatie (inspectie-resultaat) en de eerder ontvangen informatie en documentatie.

In de Quickscan wordt getoetst op risico’s van brandveiligheid.

Rapportage

Rapportage

De bevindingen worden gerapporteerd in de vorm van geregistreerde tekorten ten opzichte van de (wettelijke) toetskaders. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan ter zake de brandveiligheid (Efectis Nederland) en de poliszekerheid (VSML).

In de Quickscan rapportage vinden opdrachtgevers aanbevelingen terug met betrekking tot brandveiligheid.

Copyright © 2017 Brandzekerheidscan Webdesign Red Melon
займ на карту займы онлайн микрозайм онлайн