Veel gestelde vragen

Brandzekerheidscan algemeen

Wat is het verschil tussen een Brandzekerheidscan en een Quickscan?

De Quickscan is afgeleid van de Brandzekerheidscan en is qua inspanning en investering een lichte variant van de Brandzekerheidscan. De Brandzekerheidscan richt zich op schade aan het gebouw en op aansprakelijkheid van de eigenaar/gebruiker voor de staat en het gebruik van het gebouw in relatie tot brandveiligheid en vluchtveiligheid.

De Quickscan is ontwikkeld om opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden om met beperkte inspanning en investering een eerste visie te verkrijgen op brandveiligheid en bijbehorende poliszekerheid.

Wat kost een Brandzekerheidscan of een Quickscan?

De prijs van de Brandzekerheidscan en de Quickscan is afhankelijk van het pand en het gebruik daarvan. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via:

contact@brandzekerheidsscan.nl.

Waarom een check op brandveiligheid als de overheid vergunningen heeft afgegeven voor bouw en gebruik?

De focus van de overheid ligt op veiligheid van mens en dier, niet op het behoud van gebouwen en de aansprakelijkheid van gebouweigenaren. Daarbij komt dat de vergunning een toets op papier is, niet van een gerealiseerd gebouw. In de uitvoeringsfase en tijdens het gebruik van gebouwen kan veel mis gaan waardoor de beoogde brandveiligheid op papier niet wordt gehaald.

Waarom een check op brandveiligheid als de gemeente/brandweer na een controle goedkeuring heeft gegeven op de brandveiligheid van het in gebruik zijnde gebouw.

De gemeente/brandweer beoordeelt de brandveiligheid van een gebouw vaak in een kort tijdsbestek (max. 1 uur). Dat is onvoldoende voor een goed beeld van de brandveiligheid.

Waarom een Brandzekerheidscan als het gebouw al is getaxeerd?

Een taxatie van het gebouw geeft alleen de waarde van het gebouw aan. Het zegt niets over de risico’s in en om het pand en de financiële consequenties ervan.

Waarom een Brandzekerheidscan als de verzekeraar al een risico-inspectie heeft laten uitvoeren?

Bij een inspectie door de verzekeraar ligt de focus op het te verzekeren object en de risico’s op schade aan het te verzekeren object. Een dergelijke inspectie garandeert niet dat alle aspecten van brandveiligheid en regelgeving op het gebied van brandveiligheid worden meegewogen. Een dergelijke inspectie garandeert niet dat gelijktijdig de brandveiligheid van het gebouw op juridisch en verzekeringsrechtelijke gronden wordt beoordeeld.

Waarom een Brandzekerheidscan als de verzekeringen tot stand zijn gekomen via een beursmakelaar of assurantietussenpersoon?

De beursmakelaar of assurantietussenpersoon is deskundig op het gebied van het verzorgen van passende verzekeringsdekking. De beursmakelaar is niet gebruikelijk deskundig op het gebied van brandveiligheid en de betreffende regelgeving. De beursmakelaar is niet gebruikelijk juridisch specialist op het gebied van verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hoewel de zorgplicht van de beursmakelaar en assurantietussenpersoon gezien de rechtspraak over de afgelopen jaren steeds ruimer wordt, kan van een beursmakelaar of assurantietussenpersoon niet ook deze deskundigheid worden verwacht naast zijn deskundigheid tot het adviseren en verzorgen van passende verzekeringsdekking.

Wie kan de Brandzekerheidscan aanvragen?

Iedere partij die:
- zekerheid wil over de brandveiligheid van zijn/haar gebouw,
- zekerheid wil over de vluchtveiligheid van de mensen in zijn/haar gebouw,
- wil weten of en hoe deze risico’s zijn verzekerd onder de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Waarom zou men een Brandzekerheidscan aanvragen?

De motieven van aanvragers variëren:
- risicomanagement,
- verzekeringsmanagement,
- willen (of moeten) voldoen aan maatschappelijk geëiste veiligheidsnormen
(denk aan openbare ruimtes),
- kostenbesparing.

Copyright © 2017 Brandzekerheidscan Webdesign Red Melon
займ на карту займы онлайн микрозайм онлайн